[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Paket YapPaketing debian/ dizinini gonderebilir misin?
prerm postrm scriptleri kullaniyor musun? 

Iyi calismalar.On Mon, Aug 02, 2004 at 11:48:07AM -0000, Osman Yuksel wrote:
> Selamlar,
> bir paket yapmaya çalışıyorum
> bunun için /usr/local/share/paketim gibi bir klasörü kullanmam lazım
> paket yapımında debian/dirs içine
> "usr/local/share/paketim" i ekliyorum
> buraya kadar herşey normal, paket düzgün kuruluyor çalışıyor
> ancak paketi kaldırmak istediğimde apt-get remove şöyle bir uyarı veriyor
> 
> 
> dpkg - warning: while removing bla, directory `/usr/local/share' not empty
> so not removed.
> 
> 
> burda garip olan /usr/local/share'i kaldırmaya çalışması
> ben /usr/local/share'i değil /usr/local/share/paketim'i kaldırmasını
> istiyorum.
> yanlış yaptığım birşey mi var acaba ?
> 
> teşekkürler...
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: