[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: KDE desktopSelam ;
Biraz uğraştım alabilmek için ama her seferinde yeniden upgrade listesinde
görünüyor , 
--fix-missing diyerek tekrarlıyorum ama hala xdpyinfo da 4.2.1.1 olarak
gözüküyor.
Kullandığınız sources.list  i alabilirmiyim bir sakıncası yoksa?


Mehmet Turker
http://www.turker.name.tr


-----Original Message-----
From: Recai Oktas [mailto:roktas@omu.edu.tr] 
Sent: Wednesday, November 05, 2003 7:39 PM
To: 'DebianTurkish'
Subject: Re: KDE desktop

* Recai Oktas <roktas@omu.edu.tr> [2003-11-05 19:32:55+0200]
> 	apt-get update && apt-get x-window-system/experimental

Duzeltiyorum...

 	apt-get update && apt-get install x-window-system/experimental

-- 
roktas


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: