[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: debian'ı silmek

 lilo yu mbr ye yazmissaniz 

 bir dos disketi ile makinanizi acip 
 
 fdisk /mbr ile ucurabilirsiniz 

 debian i yeniden kurarken partitionlari olustururken tekrar formatlarsiniz olur biter 

 kolay gelsin 

 - Vasfi UYSAL

-----Original Message-----
From: Barış Evrim Demiröz [mailto:demirozb@ttnet.net.tr] 
Sent: Sunday, July 20, 2003 9:18 PM
To: debian-user-turkish@lists.debian.org
Subject: debian'ý silmek


debian'ý nasýl silerim?? tekrar sýfýrdan yüklemek istiyorum da :o) Sadece partition'larý kaldýrmam yeterli deðil. LILO'yu nasýl sileceðim. 
Bilgisayarýmda ayrýca Win2000 yüklü...

Þimdiden teþekkürler, iyi çalýþmalar....


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Reply to: