[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Löpande presentation på intern-TVOn Tue, 2016-04-26 at 22:55 +0200, Staffan Melin (Oscillator) wrote:
> Hej!
> 
> Jag är lärare på en skola och tänkte ordna en "intern-tv". Tanken är
> att använda en ledig gammal eeepc med Debian.
> 
> Först var tanken att den ska titta i en mapp, och visa alla objekt
> som
> finns i denna, med ett visst tidsintervall.
> 
> Exempel
> fil 1, jpg, 10 sekunder
> fil 2, video, kör
> fil 3, pdf, 20 sekunder
> osv
> 
> Först tänkte jag fråga om det finns något sätt att bara visa sakerna
> en efter en, men inser att det även behövs någon form av klocka: visa
> denna fil i X sekunder. Så jag behöver nog någon form av
> admin-gränssnitt.
> 
> Datorn kommer att vara uppkopplad till internet, så ett
> webbbgränssnitt kunde vara flott.
> 
> Har någon en smartt lösning på detta? Något bra verktyg? (Jag kan
> koda

Info-beamer är nog det närmaste en färdig lösning du kommer:
https://info-beamer.com/

Jag tror inte den stödjer PDF, men det borde inte vara svårt att
konvertera till bildfiler. 

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 6FAB5CD5

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: