[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Löpande presentation på intern-TVStaffan:
...
> Först var tanken att den ska titta i en mapp, och visa alla objekt som
> finns i denna, med ett visst tidsintervall.
> 
> Exempel
> fil 1, jpg, 10 sekunder
> fil 2, video, kör
> fil 3, pdf, 20 sekunder
> osv
...

om det vill visa en pdf kan du göra såsom:

fil=det_du_vill_visa.pdf

pg=`pdfinfo $fil | grep Pages | cut -f2 -d:`

xpdf -remote aa  $fil &
for i in `seq	1 $pg`
do
 xpdf -remote aa $fil $i
 sleep 10
done

Hälsningar,
/Karl Hammar

-----------------------------------------------------------------------
Aspö Data
Lilla Aspö 148
S-742 94 Östhammar
Sverige
0173 140 57Reply to: