[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konstigt meddelande från Cron2015-04-28 21:58 GMT+02:00 Tobias Carlsson <janerlingtobias@gmail.com>:
> Hej!
>
> Jag får ett mejl varje dag från crontab som lyder så här:
>
> Ämnesraden är: Cron <root@voyager> test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / &&
> run-parts --report /etc/cron.daily )
>
>
> /etc/cron.daily/logrotate:
> error: policyd:14 unknown user 'amavis'
> error: found error in /var/log/amavisd.log , skipping
> error: stat of /var/log/amavisd.log failed: Filen eller katalogen finns inte
> run-parts: /etc/cron.daily/logrotate exited with return code 1

Det ser ut som att det är något logrotate försöker göra som inte går längre.

Ligger det kvar något relevant i /etc/logrotate.d/ ?

Om man följer scripten och läser först /etc/cron.daily/lograte säger den
att den kör logrotate med /etc/logrotate.conf. Konfigurationen för logrotate
säger att bl a att den inkluderar /etc/logrotate.d/, dvs kör inkludera allt från
den katalogen som konfiguration för logrotate. (Detta förutsätter en
oförändrad standardkonfiguration.)


--
Per


Reply to: