[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Swap?Michael Kjörling wrote:

> Rolf Edlund skrev: 
> > Sen är det vad jag läst inte bra, att att skriva mycket till en SSD.
> 
>  Att SSDer inte klarar av att användas är *en myt* med dagens modeller.

Precis, det är vid det här laget rätt många år sedan SSD var begränsade av
antalet skrivningar. Det är intressant hur hårt denna historiska parantes
lyckas hålla sig vid liv. Om du fortfarande är skeptisk, läs the ssd endurance
experiment:

 "The first lesson came quickly. All of the drives surpassed their official
 endurance specifications by writing hundreds of terabytes without issue.
 Delivering on the manufacturer-guaranteed write tolerance wouldn't normally
 be cause for celebration, but the scale makes this achievement important.
 Most PC users, myself included, write no more than a few terabytes per
 year. Even 100TB is far more endurance than the typical consumer needs."

http://techreport.com/review/24841/introducing-the-ssd-endurance-experiment
http://techreport.com/review/27909/the-ssd-endurance-experiment-theyre-all-dead

Debian-wiki har för övrigt en mycket bra sammanfattning om hur man ska
resonera om det här med storlek på swap, se rubriken: Things to consider...

https://wiki.debian.org/Swap

-- 
Fredrik Jonson


Reply to: