[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Swap ?Jag tolkar ".. excess of 2 Gig.. " som ett överskott av 2 gig ram. Inte att hela maskinen skulle ha bara två gig ram.

Sen  beror det  på användningsområde. På min laptop brukar jag ha 20- 50 tabbar.
Kan tänka mig att en maskin med två gig ram utan swap och en tung window manager  inte skulle 
tycka det är särskilt roligt.

Har du dock en Stationär dator med 16 gig swap skulle jag nog skippa swap.

Har du en laptop vill du troligtvis ha en swap som åtminstonde motsvarar ram i storlek.
Det för att man oftast vill kunna köra hibernate på sin maskin. 
Vill du kuna köra Hibernate (dvs flytta allt ram till swap och stänga av strömmen för att spara ram) behöver du en 16gig stor swapfil
om du vill vara säker på att det alltid ska fungera.

Annars får man leva med suspend (som inte stänger av maskinen helt,  utan sparar state till ram och lägger sig i ett lågströmanvändningsläge)

~M


2015-04-14 17:56 GMT+02:00 <jan@lillahusetiskogen.se>:
On Tue, 14 Apr 2015 17:35:12 +0200
Rolf Edlund <rolfewise@gmail.com> wrote:

> Har en liten fundering när det gäller hur mycket/lite ram minne man
> måste ha, för att kunna skippa en Swap partition helt ?
>
> Såg på en wik sidai, att bara man har minnst 2 GB minne, så kan man
> skippa swap helt och hållet. Men det tycker jag låter väldigt lite ?
>
> "Most modern desktops with an excess of 2 Gigs of memory rarely use
> swap at all. The notable exception is systems which make use of the
> hibernate.feature."
>
> Men skulle man någongång behöva, så kan man ju alltid skapa en swap
> fil.
>

Min stationära har 16GB RAM. Jag har ingen swap och har aldrig lidit av
det men din fråga fick mig att fundera över hur nära gränsen jag är.

jan@igor $ free -b
             total       used       free     shared    buffers
cached Mem:    16773525504 15301931008 1471594496          0  635871232
1632628736 -/+ buffers/cache: 13033431040 3740094464
Swap:            0          0          0

Hoppsan! Ungefär 20% ledigt... Det har väl iofs att göra med att min
"browserhygien" brister. Jag har massor av fönster och flikar öppna.

Beklagar att kolumnerna sket sig totalt.
/Janne


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 20150414175603.28c2e4f7@igor" target="_blank">https://lists.debian.org/[🔎] 20150414175603.28c2e4f7@igorReply to: