[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: bashfråga (igen)Hej!

Nu har jag en ny fråga. Följande kommandorad i ett script:

tar czf /data/test/fw_m8boot_20150331_191001.tgz /data/svn/fw_m8boot

Ändrar creation date (det är väl det som syns i ls -l?) rekursivt i
hela /data/svn/fw_m8boot. Verkar helt bisarrt. Eller ska det vara så? I
så fall får jag kopiera mappen och sedan köra tar. Jag har inte lagt
märke till det tidigare direkt i bash.

/Janne


Reply to: