[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cronproblemOn Fri, 27 Mar 2015 18:42:16 +0100
Sven Arvidsson <sa@whiz.se> wrote:

> On Fri, 2015-03-27 at 17:57 +0100, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> > Det är mycket möjligt att det bara handlar om vanlig inkompetens,
> > men...
> > 
> > Jag har editerat med "crontab -e" och lagt in "30 * * * * root
> > touch /data/hejsan", men inget händer. Vad har jag missat?
> 
> Det där ser rätt ut tycker jag. cron är igång och fungerar normalt
> annars?
> 
> Ibland är det problem med att cron använder en ganska begränsad PATH,
> men touch finns ju i /usr/bin så det borde funka, fast du kan ju testa
> med /usr/bin/touch istället.
> 
> Förresten, det är systemets cron som du ändrat? Annars är det ju per
> användare, men då kan kan du inte köra det som en annan användare.
> 


Jag hänger nog inte riktigt med i nyanserna här men jag har kört
"crontab -e" som root.

Skapas det någon typ av logg om cron misslyckas?


Reply to: