[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lite brydd [OT]On Fri, 2014-07-11 at 13:31 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> Nattens övningar visar på problem med minnestest oavsett hastighet på
> minnesbussen. Först verkade felet bara uppträda i översta fjärdedelen
> av minnet. Lovande, ta bort översta 4G. Sedan visade det sig att det
> var problem även längre ner. Trist.

Tråkigt, du har ingen annan maskin att testa med, eller en kompis dator,
så att du kan utesluta moderkortet?

Du kan också testa att försiktigt dra upp spänningen till minnet. Borde
finnas en inställning i BIOS.

Förutom moderkortet kan det ju även vara nätaggregatet, svårt att
utesluta utan att ha ett annat att testa med.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: