[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arduino IDE on Debian 7 WheezyOn Sun, Jun 29, 2014 at 12:29 AM, Staffan Melin (Oscillator)
<staffan.melin@oscillator.se> wrote:
> 2014-06-26 23:55 GMT+02:00 Per Andersson <avtobiff@gmail.com>:
>> Bara för att vara säker, vad får du ut när du kör groups ?
>
> staffan tty uucp dialout cdrom floppy audio dip video plugdev scanner
> bluetooth netdev lock

Ser ju bra ut, allt är täckt: dialout, lock och uucp om det skulle vara så...


>> Hur ser din ~/.arduino/preferences.txt ut?
(...)
> serial.debug_rate=28800

Jag tror inte att det är ett rättighetsproblem längre. Jag fattade inte det men
du verkar kunna starta IDE men inte ladda upp en sketch? Då är det
antagligen fel på serieportsinställningarna.

Testa att sätta hastigheten till 115200 baud

    serial.debug_rate=115200

Sökte runt på internets och hittade ovanstående på följande adress

    https://wiki.archlinux.org/index.php/Arduino#Error_opening_serial_port


--
Per


Reply to: