[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Wheezy/stable krashar datornOn Tue, 2014-06-03 at 20:12 +0200, Staffan Melin (Oscillator) wrote:
> Intressant tips. Men det är konstigt att det isf fungerar under Windows?

I nio fall av tio spelar nog inte operativsystemet någon roll om det är
hårdvaruproblem, men det kan ju röra sig om små marginaler och skilja på
hur någon drivrutin beter sig. 

T.ex. kanske Windows är bättre på power management för någon komponent
som under Linux istället drar mer ström eller överhettas.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: