[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Wheezy/stable krashar datornOn Tue, 2014-06-03 at 10:37 +0200, Staffan Melin (Oscillator) wrote:
> Jag har en dator som fungerar fint med Win7.
> Under Debian Wheezy/XFCE4 krashar den ibland (kanske 1 gång i veckan).
> 
> Någon som har ett tips på hur jag ska gå vidare i min felsökning? Kan
> det vara moderkortet (ett Gigabyte X58A-UD3R) som inte är kompatibelt?
> Kör firmware-linux-nonfree och även flashplugin-nonfree (fan, ska
> prova att avinstallera flash).

Ett par andra saker du kan testa:

* Se om RAM:en finns i listan på moderkortets rekommenderade modeller.

* Försiktigt öka spänningen till minnet och/eller sänka hastigheten på
minnet.

* Någon med samma moderkort hade problem med att köra SATA och SATAII
diskar samtidigt. Om du har flera diskar kan du testa att bara köra med
en.

Lycka till!

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: