[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Wheezy/stable krashar datornOn Tue, 2014-06-03 at 10:37 +0200, Staffan Melin (Oscillator) wrote:
> Jag har en dator som fungerar fint med Win7.
> Under Debian Wheezy/XFCE4 krashar den ibland (kanske 1 gång i veckan).
> 
> Någon som har ett tips på hur jag ska gå vidare i min felsökning? Kan
> det vara moderkortet (ett Gigabyte X58A-UD3R) som inte är kompatibelt?
> Kör firmware-linux-nonfree och även flashplugin-nonfree (fan, ska
> prova att avinstallera flash).

Har du senaste BIOS till moderkortet? Utöver det låter det som ett
trassligt problem att ställa diagnos på. 

Det smidigaste hade varit att byta ut hårdvara tills du hittar den
komponent som felar, men det kan ju bli dyrt om du inte kan låna delar
av någon. 

Förutom den hårdvaran du redan testat kan det vara en idé att kika på
strömförsörjningen. Man kan få en del lustiga fel om den inte är
tillräcklig eller om PSU:n håller på att gå sönder.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: