[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jessie: kompatibel kortläsare för USB 3.0?On Tue, 2014-03-25 at 18:05 +0100, Carl-Fredrik Enell wrote:
> Hej
> 
> Är det någon som har en läsare för Flash- och SDHC-kort som fungerar bra med 
> USB 3.0-anslutning?
> 
> Min fungerar inte och loggen visar som nedan. Snabb sökning antyder
> att det är buggar i kärnan.

Jag har haft liknande problem med en mängd (billiga) USB-prylar, de
vägrar samarbeta i 3.0 men fungerar fint i 2.0. Jag har inte undersökt
om det är ett rent hårdvaruproblem eller dåliga drivrutiner. 

Är det det sistnämnda kan du ju testa att uppgradera kärnan till senaste
från experimental. Funkar det inte där heller är det nog bara
buggrapport som gäller.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: