[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Test av brandväggOn Tue, 2014-03-25 at 18:15 +0100, Rolf Edlund wrote:
> Någon som känner till en bra sida för test av brandväggar ?
> 
> Var inne på www.pts.se. Men fick svar att den inte anses som säker.

Vill du testa vilka portar som är öppna finns ju t.ex.
https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2

Annars är väl det bästa att köra nmap eller liknande verktyg från en
annan dator.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: