[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Jessie: kompatibel kortläsare för USB 3.0?Hej

Är det någon som har en läsare för Flash- och SDHC-kort som fungerar bra med 
USB 3.0-anslutning?

Min fungerar inte och loggen visar som nedan. Snabb sökning antyder
att det är buggar i kärnan.

Den identifieras inte heller med namn:
 lsusb
 ...
 Bus 004 Device 005: ID 8564:4000 

Ansluten till USB 2-port fungerar det bättre. Det verkar inte heller hjälpa
att ta bort alla ehci-moduler.
Så ska jag helt enkelt försöka hitta en kompatiblare modell?


 --- klipp --
[ 1161.452353] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI xhci_drop_endpoint called with disabled ep ffff88040cdeafc0
[ 1161.454199] sd 7:0:0:1: [sdd] Unhandled error code
[ 1161.454200] sd 7:0:0:1: [sdd]  
[ 1161.454201] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[ 1161.454202] sd 7:0:0:1: [sdd] CDB: 
[ 1161.454203] Read(10): 28 00 00 00 22 59 00 00 f0 00
[ 1161.454207] end_request: I/O error, dev sdd, sector 8793
[ 1161.770133] sd 7:0:0:1: [sdd] Media Changed
[ 1161.770135] sd 7:0:0:1: [sdd]  
[ 1161.770136] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 1161.770137] sd 7:0:0:1: [sdd]  
[ 1161.770137] Sense Key : Unit Attention [current] 
[ 1161.770139] sd 7:0:0:1: [sdd]  
[ 1161.770140] Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[ 1161.770141] sd 7:0:0:1: [sdd] CDB: 
[ 1161.770141] Read(10): 28 00 00 00 22 5a 00 00 ef 00
[ 1161.770146] end_request: I/O error, dev sdd, sector 8794
[ 1161.770202] FAT-fs (sdd1): FAT read failed (blocknr 601)
[ 1161.818040] FAT-fs (sdd1): Directory bread(block 8320) failed
[ 1161.818044] FAT-fs (sdd1): Directory bread(block 8321) failed
[ 1161.818046] FAT-fs (sdd1): Directory bread(block 8322) failed
[ 1161.818048] FAT-fs (sdd1): Directory bread(block 8323) failed
 ...


Hälsningar
--
------------------------------
Carl-Fredrik Enell

Föraregatan 26B, 98139 Kiruna
+46 (0)980-61282
+46 (0)70-5508256
http://kyla.kiruna.se/~fredrik
------------------------------


Reply to: