[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sökning i odt, doc, pdf - filerOn 2014-03-13 16:37, Anders Wallenquist wrote:
2014-03-12 21:26, Thomas Dahlén skrev:
Hej!
Jag har ett bra grepp om grep vad gäller sökning efter/i textfiler men när det kommer till sökning av filer som sparats i format av typen odt, doc, pdf med flera, har jag inte funnit någon lösning.

Är det någon som vet ett sätt att i Debian fritextsöka i dylika filformat?

Mvh
Thomas Dahlén


Dokumenthanteringen i exempelvis OpenERP använder ett antal olika omvandlingsprogram t ex pdf2text för att indexera upp dokumenten. Samma sak borde man kunna göra med grep. Ett enkelt bash-skript med en switch på filtyp och lämpligt omvandlingsprogram. File-kommandot är en bra lösning för att skilja ut olika filtyper. Leta efter [filtyp]2text eller [filtyp]2txt så finns det säkert bra omvandlingsprogram för det mesta.

Mvh
Anders W


Hej Anders!
Tack!
Ibland ser man inte skogen för alla träden - då är det fint med en pusselbit till!
Nu kan jag ta ett steg till i mitt bash-script
Mvh
Thomas Dahlén


Reply to: