[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

svtplay-dl tillgängligt i DebianHej,

svtplay-dl har varit uppe på tal här ett antal gånger, men det har
inte funnits i Debian, förrän nu. Idag migrerades svtplay-dl till
testing, så de som kör Jessie eller Sid kan nu installera det med:

  apt-get install svtplay-dl

Tack till Johan Andersson, som skrivit svtplay-dl och till Per
Andersson som sponsrade uppladdningen till Debian.

-- 
 --------------------------------------------------------------- 
| Olof Johansson               http://stdlib.se/ |
| irc: zibri              https://github.com/olof |
 --------------------------------------------------------------- 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: