[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sökning i odt, doc, pdf - filerOnsdag 12 Mars 2014, 21:26, Thomas Dahlén:
> Hej!
> Jag har ett bra grepp om grep vad gäller sökning efter/i textfiler men 
> när det kommer till sökning av filer som sparats i format av typen odt, 
> doc, pdf med flera, har jag inte funnit någon lösning.
> 
> Är det någon som vet ett sätt att i Debian fritextsöka i dylika
> filformat?
> 
> Mvh
> Thomas Dahlén

Hej!
För pdf:er finns något som heter pdfgrep, som skall vara som grep fast
för pdf. Fast jag har inte prövat det.

https://packages.debian.org/wheezy/pdfgrep

Hälsningar, Patrik J.A.


Reply to: