[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installera RAID?Yes, you can. Even if Debian Installer can't setup RAID1 with missing
drive you can switch to secondary console and create it manually.

MVH,
IliaOn 09/15/2013 07:50 AM, Jens Andersson wrote:
> På gång att installerad RAID på två identiska diskar. Men samtidigt
> finns uppgraderingsbehov. Kan jag vid nyinstallering konfigurera "halv
> RAID" på en disk för att sedan kopiera över allt från den nuvarande
> disken till den halva RAID:en och till sista tömma den gamla disken
> och installera den som andra halvan i RAID-klustret?
>
> /Jason
>
>
>


Reply to: