[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Installera RAID?På gång att installerad RAID på två identiska diskar. Men samtidigt
finns uppgraderingsbehov. Kan jag vid nyinstallering konfigurera "halv
RAID" på en disk för att sedan kopiera över allt från den nuvarande
disken till den halva RAID:en och till sista tömma den gamla disken
och installera den som andra halvan i RAID-klustret?

/JasonReply to: