[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: krypteringSjälv använder jag S/MIME för datorpost.  Certifikat hämtar jag från
http://www.startssl.com/ (http://cert.startcom.org/) och/eller
http://www.cacert.org/.  Bra certifikat som man kan använda för att
certifiera sin e-post-adress och inte något avancerat.  Om inget annat
så är det bättre än snakeoil certifikat och man kan även få certifikat
för servrar.

/Anders

Den 8 september 2013 21:55 skrev Stefan Alfredsson <stefan@alfredsson.org>:
> On 8/22/13 18:42 , jan@lillahusetiskogen.se wrote:
>>
>> Vad är favoritmetoden för kryptering bland prenumeranterna?
>
>
> Det beror på syftet och användningen.
>
> För (epost-)meddelanden är pgp/gpg givet men också för för enskilda filer,
> t.ex. backup-dumpar som lagras på "osäker" plats:
> tar jhvcf - /home  | gpg --encrypt > /netshare/backups/home.tgz.pgp
>
> Alternativt symmetrisk kryptering av enskilda filer, t.ex. med openssl.
> openssl aes-256-cbc -in minfil.bin -out minfil.bin.enc
>
> För att kryptera vissa delar av filsystemet (underkataloger, enskilda
> hemkataloger) används ecryptfs
>
> För fulldisk eller partitionskryptering som bara används med linuxsystem:
> cryptsetup med LUKS-formatet (tvåstegsnyckelhantering).
>
> För att kryptera partitioner som delas med andra operativsystem (t.ex.
> trippelboot linux, win, mac): truecrypt, med lämpligt filsystem som funkar i
> alla OS.
>
> /Stefan
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 522CD630.8080709@alfredsson.org">http://lists.debian.org/[🔎] 522CD630.8080709@alfredsson.org
>


Reply to: