[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: krypteringOn 8/22/13 18:42 , jan@lillahusetiskogen.se wrote:
Vad är favoritmetoden för kryptering bland prenumeranterna?

Det beror på syftet och användningen.

För (epost-)meddelanden är pgp/gpg givet men också för för enskilda filer, t.ex. backup-dumpar som lagras på "osäker" plats:
tar jhvcf - /home  | gpg --encrypt > /netshare/backups/home.tgz.pgp

Alternativt symmetrisk kryptering av enskilda filer, t.ex. med openssl.
openssl aes-256-cbc -in minfil.bin -out minfil.bin.enc

För att kryptera vissa delar av filsystemet (underkataloger, enskilda hemkataloger) används ecryptfs

För fulldisk eller partitionskryptering som bara används med linuxsystem: cryptsetup med LUKS-formatet (tvåstegsnyckelhantering).

För att kryptera partitioner som delas med andra operativsystem (t.ex. trippelboot linux, win, mac): truecrypt, med lämpligt filsystem som funkar i alla OS.

/Stefan


Reply to: