[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kryptering igenFörst av allt, tack för svaren.

Jag inser att jag var för otydlig i min fråga även om det hade fördelen
att jag fick en del intressant information jag inte hade räknat med.

Historiskt har jag använt gpg för enstaka filer och encfs för "bulk".
Som jag ser det är encfs praktiskt och enkelt och har aldrig krånglat
för mig.

För ett tag sedan började jag använda encfs för kryptering av kataloger
på en server jag har stående och på DropBox. Fungerar utmärkt. Förutom
en sak, jag kommer inte åt filerna från andra datorer än de skapats
från.

Det senaste försöket var med encfs --public Det blir ganska pratigt det
här.

1) Först skapade jag katalogerna:
nikolaj export # mkdir -m777 hopp .hopp
nikolaj export # ls -la
drwxrwxrwx 2 root root    4096 Sep 10 12:32 hopp
drwxrwxrwx 2 root root    4096 Sep 10 12:32 .hopp

2) Sedan krypteringen:
nikolaj export # encfs --public /sda4/export/.hopp /sda4/export/hopp
Creating new encrypted volume.
.
.
.
New Encfs Password: 
Verify Encfs Password: 
nikolaj export # 

3) Efter det skapade jag och verifierade en fil:
jan@nikolaj /sda4/export $ ls -la .hopp/
total 12
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Sep 10 12:33 .
drwxrwxrwt 20 root root 4096 Sep 10 12:32 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1076 Sep 10 12:33 .encfs6.xml
jan@nikolaj /sda4/export $ ls -la hopp/
total 8
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Sep 10 12:33 .
drwxrwxrwt 20 root root 4096 Sep 10 12:32 ..
jan@nikolaj /sda4/export $ echo hopp > hopp/hopp
jan@nikolaj /sda4/export $ ls -la hopp/
total 12
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Sep 10 12:34 .
drwxrwxrwt 20 root root 4096 Sep 10 12:32 ..
-rw-rw-r-- 1 jan jan   5 Sep 10 12:34 hopp
jan@nikolaj /sda4/export $ ls -la .hopp/
total 16
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Sep 10 12:34 .
drwxrwxrwt 20 root root 4096 Sep 10 12:32 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1076 Sep 10 12:33 .encfs6.xml
-rw-rw-r-- 1 jan jan  13 Sep 10 12:34 iq6yqbVY6amNUITYSqeIjmZj
jan@nikolaj /sda4/export $ cat hopp/hopp 
hopp
jan@nikolaj /sda4/export $ 

4) Slutligen försökte jag se den över nätverket:
jan@igor /nikolaj $ ls -la hopp/
total 8
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Sep 10 12:32 .
drwxrwxrwt 20 root root 4096 Sep 10 12:32 ..
jan@igor /nikolaj $ ls -la .hopp/
total 16
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Sep 10 12:34 .
drwxrwxrwt 20 root root 4096 Sep 10 12:32 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1076 Sep 10 12:33 .encfs6.xml
-rw-rw-r-- 1 jan jan  13 Sep 10 12:34 iq6yqbVY6amNUITYSqeIjmZj
jan@igor /nikolaj $ 

Tji fick jag! Filen syns i den krypterade katalogen men inte i den
okrypterade.

5) För säkerhets skull testade jag att det fungerar utan kryptering:
jan@nikolaj /sda4/export $ echo hoppsan > hoppsan
jan@nikolaj /sda4/export $ cat hoppsan 
hoppsan
jan@nikolaj /sda4/export $
jan@igor /nikolaj $ cat hoppsan 
hoppsan
jan@igor /nikolaj $ 

Då är den stora frågan: Vad är det jag inte har fattat och alltså gör
fel? Eller är det så enkelt att man inte kan/bör göra det jag vill göra
med encfs?

/Janne


Reply to: