[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installation av gdisk på squeeze?> Men har du provart med sfdisk? Har för mig att den har stöd för GPT.

Ja:

> WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdc'! The util
> sfdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.

/Jens

==================================================
Jens Andersson         jason@barbanet.com
VHF: SC8895             MMSI:265586130
PGP finger print:
BD36 399B 2594 74DA EFAB B72C B655 55D1


Reply to: