[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installation av gdisk på squeeze?Hej.

Den 2 jul 2013 08:13 skrev "Jens Andersson" <jason@barbanet.com>:
>
> För att konvertera till RAID1 på min Squeeze-baserade server följer jag
> http://www.howtoforge.com/how-to-set-up-software-raid1-on-a-running-lvm-system-incl-grub2-configuration-debian-squeeze.
>
> Orginaldisken har GPT, och därför måste jag ha ett alternativ till
> sfdisk, jag försöker med sgdisk. Vid installation får jag dock "unmet
> dependencies" pga "E:Brocken packages":

Men har du provart med sfdisk? Har för mig att den har stöd för GPT.

> The following packages have unmet dependencies:
>  gdisk : Depends: libicu48 (>= 4.8-1) j it not going to be installed
>          Depends: libtinfo5 but it is not going to be installed
> E: Broken packages
>
> Jag har gjort apt-get update, apt-get clean, apt-get -f install m.fl.
> tips och även försökt installera ovanstående bibliotek individuellt,
> men lyckas inte.
>
> Min erfarenhet är för dålig för att komma ur situationen på egen hand
> och jag behöver därför tips om hur jag kan installera gdisk-paketet på
> min server.
>
> /Jens
> ==================================================
> Jens Andersson                  jason@barbanet.com
> VHF: SC8895                         MMSI:265586130
> PGP finger print:
> BD36 399B 2594 74DA  EFAB B72C B655 55D1


Reply to: