[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xinitrc ochStartar du med hjälp av startx eller [xgk]dm?

Prova att lägga det i .xsession istället.--2012-07-16 Helgi Örn Helgason wrote:

Någon som vet varför följande inte fungerar i mitt ~/.xinitrc
>
>setxkbmap -layout "se,is" -option "grp:switch,grp:shift_toggle"
>
>Samma kommando fungerar utmärkt i terminal men jag vill att det skall
>aktiveras vid login.
>
>Mvh,
>/Helgi Örn
>
>
>--
>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>Archive: http://lists.debian.org/[🔎] CAKuLEK7QHvdF0_mvdCntrT0wAcnJaKpMdzGxAy+ehztOv5dDng@mail.gmail.com
>
>
>

Reply to: