[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xinitrc och2012/7/16  <pow@pow.nu>:
> Startar du med hjälp av startx eller [xgk]dm?
>
> Prova att lägga det i .xsession istället.
>
>

Ändrar inget att använda .xsession istället.

Systemet ifråga är Wheezy, gdm, och det är i LXDE som jag försöker få
till den smidiga tangenbordslayout-växlingen så som jag brukar ha den.

/HÖ


Reply to: