[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: debian 64 bitar med gnomeMåste du ha cd 2

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Bagge / brother [mailto:martin@bagge.nu] 
Skickat: den 17 augusti 2011 15:47
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: debian 64 bitar med gnome

On Wed, 17 Aug 2011, Bardia wrote:

> Var finns debian med gnome som är 64 bitar  min hade inte gome
> Men den som jag hade för 64 bitar och gnome som jag testade nu var de något fel på med win32 att det var inte hela paketet med eller nåt

CD1 har gnome.
http://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-6.0.2.1-amd64-CD-1.iso

-- 
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier's skin has no pores. Pores are vulnerabilities.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: alpine.DEB.2.00.1108171546010.11959@salyut.bsnet.se">http://lists.debian.org/alpine.DEB.2.00.1108171546010.11959@salyut.bsnet.se


Reply to: