[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian vs ubuntunu tror ja det är bevisat
debian är stabilare än ubuntu
ubuntu natty tålde inte att gå från textkonsol till grafik ibland


Reply to: