[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian sidOn 2011-04-12 16:12 +0200, Martin Bagge / brother wrote:
> On Tue, 12 Apr 2011, Olof Johansson wrote:
> 
> >Samma med Testing iofs, men den görs weekly (det är väl weekly?)
> >det snapshosts av. Men det är trivialt att installera testing
> 
> det finns månadsmässiga inofficiella skivor av testing.
> http://lists.debian.org/debian-devel/2011/04/msg00397.html

Dessa jag tänkte på:
 http://cdimage.debian.org/cdimage/weekly-builds/

-- 
- Olof Johansson
- www:     http://www.stdlib.se/
- {mail,xmpp}: olof@ethup.se
- irc:     zibri on Freenode/OFTC/IRCnet/...
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: