[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian sidOn 2011-04-12 15:41 +0200, Andreas Rönnquist wrote:
> Se även Erik "Zeke" Svenssons svar i tråden, som tipsar om
> aptosid - http://aptosid.com - den är dock inte officiell.
> 
> Värt att notera är också att Sid ändras hela tiden, så en iso av Sid
> blir väldigt snabbt inaktuell.

Samma med Testing iofs, men den görs weekly (det är väl weekly?) 
det snapshosts av. Men det är trivialt att installera testing 
(eller stable) och sen uppgradera. Förstår inte behovet av saker 
som "aptosid" (som jag f.ö. inte känner till sedan innan).

-- 
- Olof Johansson
- www:     http://www.stdlib.se/
- {mail,xmpp}: olof@ethup.se
- irc:     zibri on Freenode/OFTC/IRCnet/...
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: