[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian sidSe även Erik "Zeke" Svenssons svar i tråden, som tipsar om
aptosid - http://aptosid.com - den är dock inte officiell.

Värt att notera är också att Sid ändras hela tiden, så en iso av Sid
blir väldigt snabbt inaktuell.

mvh

On Tue, 12 Apr 2011 06:29:20 +0200
"mattias" <mj@mjw.se> wrote:

> Ok tack!
> 
> -----Original Message-----
> From: Andreas Rönnquist [mailto:gusnan@gusnan.se] 
> Sent: Monday, April 11, 2011 9:28 PM
> To: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Subject: Re: Debian sid
> 
> 
> On Mon, 11 Apr 2011 20:36:58 +0200
> "mattias" <mj@mjw.se> wrote:
> 
> > Vart hitta isos för den
> > Om det äns finns
> 
> Det finns inte. För att få Sid så installerar du testing och uppgraderar
> därifrån till Sid.
> 
> mvh
> -- 
> Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 20110411212804.d3774303.gusnan@gusnan.se">http://lists.debian.org/[🔎] 20110411212804.d3774303.gusnan@gusnan.se
> 
> 
> 


-- 
Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>


Reply to: