[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Upptäck Google.On Fri, 2011-03-18 at 10:19 +0100, Magnus Berg wrote:
[...]
> Vad tycker ni? D.S.

Med tanke på att trafiken på den här listan rasat ganska mycket på
senare år [1] är det väl snarare trevligt att se att folk fortfarande
kan ha nytta av den, och håller den vid liv.

Google är bra, men det sättet att hämta information passar som sagt inte
alla. Begränsar man sig dessutom till sökresultat på svenska (alla
klarar kanske inte engelskan lika bra) är det inte säkert att man hittar
vad man söker. Då är det ju bra att kunna fråga här.

1. http://lists.debian.org/stats/debian-user-swedish.png

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: