[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nollmodememulator
----- Original Message ----- From: "Anders Jackson" <anders.jackson@gmail.com>
To: "Bardia Zakeri" <bardiazakeri@gmail.com>
Sent: Thursday, March 10, 2011 2:46 PM
Subject: Re: nollmodememulator


Du svarade inte till listan.

Den 10 mars 2011 14:25 skrev Bardia Zakeri <bardiazakeri@gmail.com>:
vad är det för något

Vad är det du undrar?  Det är svårt att förstå från den meningen...

----- Original Message ----- From: "Anders Jackson"
<anders.jackson@gmail.com>
To: "mattias" <mj@mjw.se>
Cc: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Thursday, March 10, 2011 2:16 PM
Subject: Re: nollmodememulator


Hej

Den 6 mars 2011 20:17 skrev mattias <mj@mjw.se>:

finns det sådana?

Vad vill du göra?

eler nja
hittade en för linux tty0tty
men få igång den verkar lite lätt omöjligt
finns ju en för windows com0com

Kör inte MS Windows, så jag vet inte vad com0com är för något.


Reply to: