[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nollmodememulatorHej

Den 6 mars 2011 20:17 skrev mattias <mj@mjw.se>:
> finns det sådana?

Vad vill du göra?

> eler nja
> hittade en för linux tty0tty
> men få igång den verkar lite lätt omöjligt
> finns ju en för windows com0com

Kör inte MS Windows, så jag vet inte vad com0com är för något.


Reply to: