[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ipodtack dethär ska bli kul
----- Original Message ----- From: "Patrik J. Andersson" <KNALL@fea.st> To: "Johan Björklund" <the@whero.net>; <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Saturday, February 19, 2011 10:44 AM
Subject: Re: ipod


Fredag 18 Februari 2011 23:48:18 +0100
"Johan Björklund" <the@whero.net>
2011/2/18 mattias <mj@mjw.se>

>  någon som vet hur map gör flera mp3-filer till än
> som mp3-merge i windows
> och hur skapar man sen m4b-filer för ipod?
>

Slå samman flera mp3-filer: mp3wrap (finns som paket).

Att skapa en ljudboksfil är både lätt och svårt. En sökning på Google
efter
"linux create audio book files" på Google ger många svar, exempelvis:

http://froebe.net/blog/2009/12/24/how-to-create-an-itunesipod-compatible-audiobook-mpeg4-m4b-on-linux-using-mp4box-and-mp4v2-v1-9-1-it-can-be-done/

Dock finns varken faac eller mp4box i squeeze och likaså finns därmed
inte
ffmpeg länkad mot libfaac (licens- och patent-problematik). Det ger att
du
måste ladda ned och kompliera källkoden till dessa program och se till
att
de länkas rätt för att lyckas (eller leta rätt på binärer på nätet).

//JB

Både faac och gpac verkar gå att få från debian-multimedia.org;
mp4box ingår om jag förstår rätt i gpac. Lägg till i
/etc/apt/sources.list:
deb http://ftp.se.debian.org/mirror/debian-multimedia/ lenny main
non-free.

Patrik J. A.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org Archive: 1298108660.4916.1421551873@webmail.messagingengine.com">http://lists.debian.org/1298108660.4916.1421551873@webmail.messagingengine.comReply to: