[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ipodFredag 18 Februari 2011 23:48:18 +0100
"Johan Björklund" <the@whero.net>
> 2011/2/18 mattias <mj@mjw.se>
> 
> >  någon som vet hur map gör flera mp3-filer till än
> > som mp3-merge i windows
> > och hur skapar man sen m4b-filer för ipod?
> >
> 
> Slå samman flera mp3-filer: mp3wrap (finns som paket).
> 
> Att skapa en ljudboksfil är både lätt och svårt. En sökning på Google
> efter
> "linux create audio book files" på Google ger många svar, exempelvis:
> 
> http://froebe.net/blog/2009/12/24/how-to-create-an-itunesipod-compatible-audiobook-mpeg4-m4b-on-linux-using-mp4box-and-mp4v2-v1-9-1-it-can-be-done/
> 
> Dock finns varken faac eller mp4box i squeeze och likaså finns därmed
> inte
> ffmpeg länkad mot libfaac (licens- och patent-problematik). Det ger att
> du
> måste ladda ned och kompliera källkoden till dessa program och se till
> att
> de länkas rätt för att lyckas (eller leta rätt på binärer på nätet).
> 
> //JB

Både faac och gpac verkar gå att få från debian-multimedia.org;
mp4box ingår om jag förstår rätt i gpac. Lägg till i
/etc/apt/sources.list:
deb http://ftp.se.debian.org/mirror/debian-multimedia/ lenny main
non-free.

Patrik J. A.


Reply to: