[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ipodTitle: Message
 har du voice over på ipoden med? och fungerar de till inux bra? mp3 spelare och sånt
----- Original Message -----
From: mattias
Sent: Friday, February 18, 2011 8:39 PM
Subject: ipod

någon som vet hur map gör flera mp3-filer till än
som mp3-merge i windows
och hur skapar man sen m4b-filer för ipod?

Reply to: