[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NFSv4 UIDThursday 20 Jan 2011 (v. 03) 20:49:12 +0200 skrev Carl-Fredrik Enell:
> Jag hade redan allt konfigurerat som du beskrev och det visar sig att
> mappningen fungerar på mina debianklienter. Så det är alltså inget
> problem med servern. Jag misstänkte det senare eftersom jag bytte den
> i veckan men den nya är helt identisk sånär som på MAC-adressen (en
> Sheevaplug - nätaggregaten i dem ger upp efter ganska kort tid).
> 
> Uppenbarligen en bugg i Arch Linux testing, som min dator i
> arbetsrummet kör, och inget debianrelaterat.

Prova med att i Arch-klienten ändra "/etc/idmapd.conf" till;
 ---
[General]

Verbosity = 1
Pipefs-Directory = /var/lib/nfs/rpc_pipefs
Domain = fredde-net.pr

[Mapping]

Nobody-User = nobody
Nobody-Group = nogroup

[Translation]

Method = nsswitch
---
och se om det då fungerar/alt. ser någon information i logg.

> 
> Egentligen behöver jag väl inte idmapd för jag har samma uid/gid på
> alla mina maskiner. Kan man köra nfs v4 utan den?

Jo, om du vill att uid/gid ska mappas till något läsbart. ;-) På
klienterna kan det tänkas att detta sköts automatiskt -- men på servern
krävs det. Och slår du på autentiserig/kryptering med kerberos
(NEED_GSSD=yes) så krävs det definitivt. (Själv använder jag
NFSv4/ldap/kerberos, dvs. användare/grupper/autentisering centralt och
har alltså samma uid/gid överallt.)

          Nils
> 
> Tack i alla fall för hjälpen -- Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)
> 
> Tähteläntie 70B FIN-99600 Sodankylä, Finland
> ------------------------------------------------- URL:
> http://www.is.kiruna.se/~fredrik Work URL: http://www.sgo.fi/~fredrik
> ------------------------------------------------- () ascii ribbon
> campaign - against html e-mail /\ www.asciiribbon.org
> ------------------------------------------------- pub 1024D/E3930C6C
> Key fingerprint = 6D46 6879 5826 0219 08FC 0F5E 97FD 06D6 E393 0C6C
> =================================================


Reply to: