[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NFSv4 UIDWednesday 19 Jan 2011 (v. 03) 20:08:10 +0100 skrev fredrik@kyla.kiruna.se:
> Hej
> Jag kör en nfs-server på debian och nu har ett problem dykt upp:
> hur jag än gör blir mitt uid på klienterna 4294967294
...
..
.
> # Do you want to start the idmapd daemon? It is only needed for NFSv4.
> NEED_IDMAPD=yes

Har du i "/etc/idmapd.conf" angivet domännamnet som datorerna delar?

För att slippa uid/gid) av typen 4294967294 måste du se till att
klienter och server kan mappa dem till samma användare/grupp.

                     Nils

Förtydligande:
==============
Om du slår på idmapd så måste du också konfigurera den.
Har du "f-server.fredde-net.pr" och "f-klient.fredde-net.pr" så
ger du dem varsin "/etc/idmapd.conf" med innehållet:

 ---
[General]

Verbosity = 0
Pipefs-Directory = /var/lib/nfs/rpc_pipefs
Domain = fredde-net.pr

[Mapping]

Nobody-User = nobody
Nobody-Group = nogroup
 ---

Nu kan "idmapd" mappa både existerande och icke-existerande
användare/grupper korrekt.


Reply to: