[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mail i evolutionOn Mon, Jan 10, 2011 at 10:20 AM, mattias <mj@mjw.se> wrote:
> i evolution kan det stå att ett mail kom för 2 dagar sen fast det nyss
> kom
> medans i webmailen har det rätt tidsangivilse
> va beror det på
> klockan i min laptop och på servern går rätt

Datumet som visas i en e-postklient är (om jag inte missminner mig)
datumet då det togs emot av din e-postserver, inte datumet då du
hämtade det till klienten.

/ Kim
-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://blog.technopragmatics.org
--------------------------------------------------------
() ascii ribbon campain - against html e-mail
/\ www.asciiribbon.org - against proprietary attachments


Reply to: