[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mail i evolutionvet inte jag själv fick inte den att fungera alls
----- Original Message ----- From: "mattias" <mj@mjw.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Monday, January 10, 2011 10:20 AM
Subject: mail i evolution


i evolution kan det stå att ett mail kom för 2 dagar sen fast det nyss
kom
medans i webmailen har det rätt tidsangivilse
va beror det på
klockan i min laptop och på servern går rätt


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/1294651253.4615.1.camel@debianReply to: