[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Braille-terminaler i SverigeHej!

För två månader sedan hade jag ett samtal i Stadsbiblioteket
och har sedan dess grunnat på frågan om blinda i Sverige kan
nyttja brltty utan några som helst svårigheter för GNU/Linux
och BSD. Vet någon hur saken står till? Finns det svårigheter
eller kunskap vi skulle kunna bidraga kring? Kan den blinde
finna hjälp i närheten eller är läget lika slumpartat som
för oss seende?

I förstone skall brltty inte påverkas av språkinställningen,
men kanske de apparater som finns i Sverige inte räcker till.
Reply to: