[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

vmware workstation bootning från äkta partitionnågon som kör vmware workstation? och har fått bootning från riktig
partition att funka?
min hd syns nämligen inte i listan där man väljer vilken hd att starta
från
installerade via en .bundle fil


Reply to: