[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Braille-terminaler i Sverige



läser du punkt eller inte

--------------------------------------------------
From: "Mats Erik Andersson" <ynglingatal@yahoo.se>
Sent: Monday, November 29, 2010 6:10 PM
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Subject: Braille-terminaler i Sverige

Hej!

För två månader sedan hade jag ett samtal i Stadsbiblioteket
och har sedan dess grunnat på frågan om blinda i Sverige kan
nyttja brltty utan några som helst svårigheter för GNU/Linux
och BSD. Vet någon hur saken står till? Finns det svårigheter
eller kunskap vi skulle kunna bidraga kring? Kan den blinde
finna hjälp i närheten eller är läget lika slumpartat som
för oss seende?

I förstone skall brltty inte påverkas av språkinställningen,
men kanske de apparater som finns i Sverige inte räcker till.




--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org Archive: 255645.22220.qm@web27404.mail.ukl.yahoo.com">http://lists.debian.org/255645.22220.qm@web27404.mail.ukl.yahoo.com




Reply to: