[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jag önskar större toleransOn 2010-11-26 11:26 +0100, Martin Öjes wrote:
> Jag önskar att de som blir irriterade över lingvistiska brister kunde hålla
> detta för sig själva.

Jag hoppas inte detta mail är riktat mot mig. Jag ställer inte
jättehöga krav på andra medlemmar, men att folk ska uttrycka sig på
ett sätt som gör att frågan går att förstå i en kontext är väl
inte en orimlig begäran oavsett. Jag menar, det är väl lika mycket 
till hjälp för den som ställer frågan som den som vill svara på det.

Men vad vet jag.

-- 
- Olof Johansson
- www:     http://www.stdlib.se/
- {mail,xmpp}: olof@ethup.se
- irc:     zibri on Freenode/OFTC/...
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: