[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språk till gnomeOn Sun, 2010-11-21 at 03:37 +0100, Anders Jackson wrote:
> Du får förklara lite bättre om vad som vad du till göra, vad du gjort samt
> vad som hände som är skumt.
> Det är svårt att förstå av det lilla som du skrev.
> 
> Den 20 nov 2010 16.04, "mattias" <mj@mjw.se> skrev:
> 
> finns inte i apt va ja  kan se
> skummt finns ju i ubuntu

Jag gissar att det syftas på de språkpaket Ubuntu splittar ut
översättningarna i (t.e.x language-pack-gnome-sv). 

Men Debian gör ju inte på samma vis, översättningarna följer med i varje
paket.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: